Dutch Toilet Organisation

Dutch Toilet Organisation

DTO (Rotterdam - the Netherlands)

contact: info@dutchtoilet.com
website: http://www.dutchtoilet.com

World Toilet Day

Dutch Toilet OrganisationPosted by Katalin 18 Nov, 2016 12:22:58

66% Nederlandse toiletten ontoegankelijk

DTO vraagt aandacht voor mindervalidentoiletten op World Toilet Day

Op zaterdag 19 november is het World Toilet Day, een dag waarop aandacht
wordt gevraagd voor de wereldwijde sanitaire crisis: 2,4 miljard mensen
ter wereld hebben geen toegang tot een (goed) toilet.

In Nederland hebben we goede voorzieningen, denken we.
Maar uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Rolstoeltoegankelijkheid
uit 2014 bleek dat van de aanwezige, officiële aangepaste
toiletten voor mindervaliden in Nederland er 66% ontoegankelijk en
onbruikbaar is voor rolstoelgebruikers.
Nu is het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD)
in Nederland is geratificeerd.
Daardoor gelden vanaf januari 2017 de volgende grondslagen gelden:
toegankelijkheid, gelijkheid, doeltreffendheid en zelfstandigheid,
en moeten alle semiopenbare ruimtes toegankelijk worden.

De Dutch Toilet Organisation,
een Nederlandse organisatie die kennis heeft en onderzoek doet rondom
toiletten, maakt zich hard voor goede toegankelijke toiletten die
voldoen aan de normering.

Voor de afmetingen van mindervalidentoiletten zijn standaarden beschikbaar,
maar die worden niet altijd gebruikt. Dit zijn de Nederlandse Norm (NEN)
1814 en de Integrale toegankelijkheidsstandaard (ITS). NEN1814 bevat enkele
basiseisen voor toegankelijkheid.
Het ITs is een keurmerk met vastgestelde toegankelijkheidseisen, gebaseerd
op het Handboek voor toegankelijkheid. Volgens cijfers van het CBS heeft
momenteel 13% van de Nederlandse bevolking een beperking.
Dit houdt in dat deze groep mensen minder mobiel, slechthorend, slechtziend
etc. zijn, en ontoegankelijkheid bij activiteiten van het dagelijks leven
ervaren. En dit aantal is groeiend door de vergrijzing (CBS, 2015).


Als personen met een handicap ervaren dat ergens iets niet in orde is,
dan mogen zij een klacht indienen bij Het College voor de Rechten van de
Mens. Dit college bevordert, bewaakt, beschermt en belicht mensenrechten
in Nederland door onderzoek, advies, voorlichting en monitoring.
Bij een klacht zal er een officieel onderzoek volgen en dienen de
daaruit voortvloeiende aanbevelingen worden opgevolgd.
Klachten over bijvoorbeeld toegankelijke toiletten kunnen voorkomen
worden als aangepaste toiletten voldoen aan een aantal voorschriften.
Een goed aangepast toilet is minimaal 1,66 bij 1,57 breed en heeft een
manoeuvreerruimte van 1,50 bij 1,50 meter.
Daarnaast heeft het toilet een verhoogde pot met aan weerszijden
toiletbeugels.

Organisatie
Augustus dit jaar hebben Gerard van Es, Marianne Dijkshoorn en Rosa Kuipers elkaar gevonden in een gezamenlijke passie voor Wereld Toilet Dag. Alle drie hebben een sterke affiniteit met toegang tot toiletten: Marianne slecht ter been door haar eigen handicap, waardoor zij als geen ander weet wat nodig is voor een goede fysieke toegankelijkheid. DTO organiseerde in 2008 het congres “Vriendelijke Intelligente toiletten voor mensen met een handicap en ouderen”, waarna Dutch Toilet Organisatie opricht is. Rosa heeft het haar missie gemaakt sinds 2011 om de bewustwording te vergroten omtrent het gebruik van menselijke urine en fecaliën op het land. Marianne, Gerard, en Rosa voelen sterk de potentie dat toegang tot toiletten voor iedereen, inclusief minder validen, aandacht verdiend in de context van World Toilet Day.  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.